Верифицирано бруто тегло

От 01-07-2016 при морските контейнерни превози влиза в сила допълнение към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), което е наложено от Международната Морска Организация (IMO). Промяната изисква Изпращачите да носят отговорност за верифициране на теглото на вече стифирания контейнер. Tова касае всеки контейнер като задължително условие за натоварване на бордa на корабa.

След 01-07-2016, ще се счита за нарушение на конвенцията, ако на борда на кораба се натовари контейнер, за който корабния оператор и терминалния оператор нямат верифицирано контейнерно тегло.

Верифицираното тегло означава общото бруто тегло на натоварения контейнер (тара на самия контейнер и стоката в него), предоставено от Износител / Търговец (или трета страна, оторизирана от Износителя / Търговеца).

Има 2 метода за получаване на верифицирано тегло:
1-ви Метод – Натовареният контейнер се тегли веднага след приключване на товарните операции, използвайки калибрирано и сертифицирано оборудване.
2-ри Метод – Претегляне на цялата стока и опаковки/палети, включително и укрепващите материали (ако има такива), след което измереното тегло се добавя към тарата на контейнера.

Оборудването за претегляне, използвано при Метод 1 и 2 трябва да отговаря на съответните държавни стандарти. Освен това, при всеки един от двата метода, Износителят, или негов оторизиран представител, трябва надлежно да подписва декларация за верифицираното тегло.

Тези промени ще се прилагат глобално като в България на основание изискванията на SOLAS и на Наредба 7 / 23-01-2001 на Министерство на Транспорта, от 01-07-2016 на пристанищата Варна и Бургас, пълни контейнери ще се приемат само ако са предварително претеглени.

Тестовото въвеждане на системите ще стане от 01-05-2016.

Удостоверяване на теглото на товарите ще става с документ потвърждаващ теглото на контейнерите и съдържащ следната информация:

  • Номер на контейнер
  • Тип, марка и номер на оборудването за измерване
  • Валидност на документа за освидетъелстване/калибриране на оборудването за измерване
  • Име на юридическото/физическото лице измерило контейнера
  • Дата на измерването и метод
  • Потвърдено бруто тегло в килограми
  • подпис на товарача или упълномощено от него лице

 

Ако имате въпроси или коментари, моля свържете се с нас.

Георги Стоилов

03.05.2016

Новини