Спедиторски услуги

Транспортът е кръвоносната система на световната търговия и производство. Прозрачността, надежността и ефективността й са решаващи за успеха или провала на определен бизнес.

Ние в Кей Джи Карго ЕООД разбираме този факт и затова усилията ни са насочени да помагаме на търговците и производителите, които изпращат товарите си от и до България да изберат най-ефективния метод на превоз, в зависимост от изискванията на техните клиенти, използвайки услугите които предлагаме:

Въздушен карго

превоз

Контейнерен морски

транспорт

Шосеен

транспорт

Митническа

обработка

Специализирани

логистични услуги