Митническа обработка

Често получаваме запитвания за транспорт извън ЕС, а той е свързан с допълнителна документална подготовка, тъй като подлежи на митническа обработка.

 

За да се извърши коректна и навременна митническата обработка, е необходимо клиента да осигури всички необходими и изискани от митницата документи.

 

Митницата е в правото си да поиска допълнителни документи според естеството на пратката, но със сигурност ще са ви нужни документите по-долу.

Пратки по внос се обработват със следния комплект документи:
 • Фактура от изпращач
 • Опаковъчен лист
 • Сертификат за произход – ако се изисква за съответната страна или от тарифния код
 • Суифт за направено плащане – отговарящ на данните от фактурата или от проформа фактурата
 • Фактура и евентуално проформа фактура – ако по нея е направено плащането
 • Сертификат за опасен товар с посочен в него клас на опасност (ако товарът е класифициран като опасен)
 • Здравен сертификат (ако е необходим)
 • Копие от фактура от превозвача за извършения транспорт
 • Митнически тарифен код
Пратки по износ се обработват със следния комплект документи:
 • Фактура от изпращач
 • Опаковъчен лист
 • Сертификат за произход
 • Сертификат за опасен товар с посочен в него клас на опасност (ако товарът е класифициран като опасен)
 • Декларация от производител, ако изпращачът е производител на изнасяната стока
 • Предшестващи документи по декларацията
 • Здравен сертификат (ако е необходим)
 • Митнически тарифен код

В случай на МИР (Митнически Икономически Режими) е възможно да се изискат допълнителни документи – напр. АТА карнет, договор за сервизно и гаранционно обслужване и др.


Един от най-трудните моменти в окомплектовката на митническите документи е определянето на тарифния код или тарифните кодове на стоките.  Клиентите често очакват от спедитора да определи тарифния код, което е абсолютно неправилно, тъй като определянето на тарифен код, или така нареченото тарифиране, не е част от услугата митническо представителство.  Митническото представителство включва единствено окомплектоване на документите, които да се предстaвят пред митница и самото им представяне пред митница, но не включват изготвянето на съдържанието на самите документи. Това е много важно да се отбележи, тъй като в практиката ни често сме се сблъсквали с неразбиране и излишно повишени очаквания на клиентите.


Официално определяне на тарифния код на една стока може да се прави единствено от Митническата администрация, като се следва стриктна процедура по подготвката на документи свързани със самата стока.

Всеки клиент може да изпрати предварително искане до подразделение на Агенция „Митници“  с молба за тарифиране на вида товар, който планира да транспортира като ние горещо препоръчваме това да се прави, ако клиента не е сигурен.


Митническите власти могат да изискат проверка на всяка една пратка по износ или по внос, като не са длъжни да дават обяснение или предупреждение. Тези проверки са т.нар. митнически инспекции и са свързани с физически проверки и понякога със задържане на пратките.


Митническата обработка се базира най-вече на набор коректно изготвени документи, които се предоставят, за да бъдат обработени и пратката да продължи пътя си до крайния получател.


За да се справим успешно с тази част от маршрута на пратките ние си сътрудничим с компетентни митнически агенти в различни градове в страната. Често компетентния митническия агент се оказва решаващ за осъществяването на този етап в обработката на пратките, така че нашия съвет е да се обърнете към такъв, за да избегнете излишни главоболия и задържане на пратките ви.

Ако имате въпроси или искате на направите запитване, не се колебайте да се свържете с нас!