Морски контейнерен транспорт

95% от стоките и товарите по света се превозват с морски транспорт. Българската спедиторска компания Кей Джи Карго ЕООД, предлага разнообразие от транспортни решения за контейнерен превоз на товари по море.

Цели контейнери

Организираме входящ и изходящ контейнерен превоз, включително и превоз врата-врата, включително и де-контейнеризация, където това е приложимо, за да можете да контролирате по-добре разходите си за транспорт.

Групажен контейнерен превоз

Специално за товарите ви, които не могат да напълнят 20′ контейнер, ви предлагаме услугата групажен морски превоз. Използвайки възможностите, които нашите партньори ни предлагат можем да организираме за вас:

* Групажен морски транспорт от Китай
* Групажен морски транспорт от САЩ
* Групажен морски транспорт от Индия
* Групажен морски транспорт от Далечния Изток

Запитване за цена за морски контейнерен превоз

Моля, попълнете формата, за да може да ви отговорим възможно най-бързо и най-пълно съобразявайки се с всички Ваши изисквания.

 

В полето описание на товара моля да дадете колкото се може повече подробности, като можете да се ползвате за улеснение от списъка по-долу:

 

1. бр. колети
2. размери
3. бруто тегло
4. Описание на стоката
5. Колетите товарят ли се един върху друг
6. Опасен ли е товарът
7. Ако товарът е опасен
     7.1. UN номер
     7.2. Клас на опасност
     7.3. Група на опаковане
8. Срок доставка
9. Искате ли застрахова
10. Ако желаете застраховка, каква е стойността на товара
11. Други специфики на товара