Шосеен превоз на товари

Шосейният транспорт е много ефективен начин за превоз на товари в Европа, Руската Федерация, Турция, Близкия Изток.

 

Кей Джи Карго ЕООД, възползвайки се от добрите връзки които има с превозвачите ви предлага следните транспортни услуги:

Комплектни товари

Цели камиони натоварени с вашите стоки се експедират от и за посочен от вас склад.

Групажни товари

Предлагаме групажни линейни товари и групажни частични товари.

Запитване за цена за шосеен транспорт

Моля, попълнете формата, за да може да ви отговорим възможно най-бързо и най-пълно съобразявайки се с всички Ваши изисквания.

 

В полето описание на товара моля да дадете колкото се може повече подробности, като можете да се ползвате за улеснение от списъка по-долу:

 

1. бр. колети
2. размери
3. бруто тегло
4. Описание на стоката
5. Колетите товарят ли се един върху друг
6. Опасен ли е товарът
7. Ако товарът е опасен
     7.1. UN номер
     7.2. Клас на опасност
     7.3. Група на опаковане
8. Срок доставка
9. Искате ли застрахова
10. Ако желаете застраховка, каква е стойността на товара
11. Други специфики на товара