Елементи на запитване на цена за транспорт

Често по телефона или по мейла  получавам следното запитване за цена – „Здравейте искам да внеса една пратка от САЩ / Китай / Индия и ме интересува колко ще ми струва това“.  ОК, много би ми се искало да мога да дам директен отговор, но за съжаление – не мога. Не съм сигурен дали някой въобще може, поради една проста причина. И трите страни цитирани по-горе, са  прекалено големи а и даването на оферта за превоз по море или по въздух изисква уточняване на прекалено много фактори, за да може офертата за транспорт  да е коректна и точна.

В този пост ще изброим някои от основните елементи, които едно запитване за цена за международен морски, въздушен или шосеен транспорт би трябвало да съдържа, за да се получи точен отговор, с цена и ангажимент за изпълнение на превоза при тази цена. Така ще могат да планират точно разходите си за транспорт, които са важна част от цената на една стока.

Адрес на товарене:
за САЩ, Канада и страните от ЕС е достатъчно да дадете само град, пощенски код и държава. За страните от Далечния Изток обаче се изисква пълен адрес.

Адрес на разтоварване:
за САЩ, Канада и страните от ЕС е достатъчно да дадете само град, пощенски код и държава. За страните от Далечния Изток обаче се изисква пълен адрес.

Условия на доставка:
това е най-често пропускания елемент и затова на него ще се спрем по-подробно в следващ пост. Тук обаче искам да отбележа – цитирането на условията за доставка е много добър указател за всеки спедитор за това какви разходни елементи да бъдат включени в изчисляването на цената.

Бруто тегло и размери на опаковката:
цитиране само на тегло или на тегло и обем често не е достатъчно. Особено при запитване за въздушно карго, защото особено при износ от България – най-вече летище София – защото малките самолети с които се оперира налагат ограничения върху единично тегло на опаковка или върху максималните размери на товара.

Описание на стоката:
никога не мога да разбера клиенти, които като че ли се страхуват да опишат какво ще превозват. А точното описание на стоката дава много важна информация – например за това дали товарът не е опасен или пък лесно развалим.  Също така авиокомпаниите и контейнерните линии, имат класове от стоки, за които дават различни цени независимо от факта, че стоките могат да са безопасни или пък да не зависят от температурни условия.

Застраховка:
И на този елемент ще се спрем в отделен пост, тъй като а много важен. Въпреки, че не е задължителна, сключването на карго застраховка е силно препоръчително.  При повреда или изгубване на товара ви, превозвачите носят само ограничена отговорност, която почти няма да покрие загубите ви. Затова и препоръчваме сключването на такава застраховка. Затова я включваме като важен елемент от искането на цена за превоз.

Стойност на стоката:
често пропускана информация.  Стойността на стоката е определяща при изчисляване на застрахователната премия, митото и таксите както и за някой стоки е и ценообразуващ елемент при транспорта.

Специфични условия за превоз:
това е много важна информация, когато става въпроса за превоз на лесно разваляеми товари или товари при които трябва да се поддържа специален темепературен диапазон при превоза

Съветът ни към всички, които искат да разберат точно колко ще им струва да превозят товарите си е да подготвят добре своите запитвания, за да получат бързо една добра оферта за транспортм която да им помогне да планират по-точно разходите си.

За да ви улесним при запитванията си за цена спедиторска фирма Кей Джи Карго е изготвила специална форма за различните типове транспорт – въздушен, морски, шосеен.

Не се притеснявайте да ги ползвате. Ако имате интерес моля свържете се с нас.

Георги Стоилов

22.06.2012

Новини