Железопътен транспорт Китай – България

Макар и съпроводен със своите специфични особености, железопътният транспорт набира сили заради своята конкурентност – добра цена на добро транзитно време. С увеличаващата се несигурност в морските превози – поради непредвидимите климатични условия, покачваща се цена на горивата и повишени разходи за оптимизация съгласно екологичните изисквания, железопътният транспорт е много добра алтернатива за все повече вносители.

За пратките ви от Китай можем да предложим изграден сервиз врата – врата. Сервизът обслужва цялата територия на Китай, като гарите на отпътуване са Chengdu и Wuhan. Доставката с железопътен транспорт е до гара Lodz, Полша, откъдето пратките се доставят до групажен склад в София с камион. Отпътуванията от Китай са 3 пъти седмично, а доставката от Полша до България – ежедневно. Общото транзитно време от гара в Китай до групажен склад в София е около 27 дни. Допълнително можете да заявите и доставка до ваш склад на цялата територия на страната.

За подробна информация и запитвания, оставаме на ваше разположение!

Георги Стоилов

08.02.2019

Новини