Защо ми предлагате застраховка?

Когато консултираме клиентите си относно доставките им, винаги препоръчваме да застраховат стоката си с карго застраховка. Често обаче получаваме следните въпроси – Задължително ли е?, Защо трябва да застраховам?, Превозвача не носи ли отговорност?, и т.н.

Истината е следната:

Да! Силно препоръчваме да застраховате стоката си поради следните причини:

  1. Факторите, влияещи върху доставката на вашата стока са неизброими – метеорологична обстановка, политическа обстановка, обработка в транзитна точка, човешки фактор и т.н.

Въпреки, че много е направено по отношение обезпечаване на безпроблемния транспорт на стоките ви, все пак има много фактори които трудно могат да се предвидят.

  1. Застраховките за отговорност на превозвача са много ниски (особено при морския транспорт) , базирани са основно на бруто тегло на стоката ви и често не покриват цялата стойност, тъй като стоките станаха все по-леки и в същото време все по-скъпи, т.е. стойността на стоката ви на бруто тегло силно намалява, още повече, че към нея се слага и опаковката. При морския транспорт отговорността на превозвача е почти нулева, докато при въздушния транспорт е около 19 евро за бруто килограм.

 

  1. Обхватът на застраховката за отговорност на превозвача е много по-ограничен от обхата на карго застраховката. Например, при морски превоз отговорността на превозвача е единствено и само от пристанище до пристанище и ако събитието възникне при разтоварването на контейнера или в самия порт, докато контейнерът чака обработка, може и да не бъдете компенсирани. От друга страна с карго застраховката може да застраховате товара си не само от терминал до терминал, но и да включите товаро-разтоварните операции както доставката на контейнера от склада на доставчика ви до вашия склад.

 

Стойността на карго застраховката зависи от много неща, но най-важните са:

– стойност на стоката

– тип на стоката

– нова ли е стоката

– вид на опаковката

– вид на транспорта

– дестинации и транзитни преминавания

и т.н.

Карго застраховките се разделят на три типа клаузи, като клауза А е с най-високо покритие, а клауза С е с най-ниско покритие. За по-конкретна и детайлна информация моля обърнете се към вашия застраховател или ни пишете.

В случай, че заявите стока за транспорт с Кей Джи Карго и изискате застраховка, може да ви съдействаме да се направи и да ви я фактурираме в цената като ние ще се занимаем с цялата администрация на процеса, както и с договарянето със застрховател с който работим.

В случай на щета, ще ви съдействаме да подготвите необходимия комплект от документи и доказателства за застрахователната компания.

И един съвет от нас: винаги при получаване на стоката я оглеждайте! В случай, че има някакви външни белези от нараняване по опаковката или видими следи от щети, незабавно го регистрирайте в приемо-предавателния протокол, ЧМР-то или авио товарителницата, за да имате основание на претенция, и незабавно се свържете с нас или с вашия застраховател!

Какви са основанията за претенция, ще споделим в един наш следващ пост.

Ако имате въпроси или запитвания, моля свържете се с нас!

Ако имате въпроси, свързани с карго застраховането на вашите товари

ако имате някакви забележки или ако съм изпуснал нещо – пишете!

Георги Стоилов

13.07.2017

Новини