За нас

Кей Джи Карго ЕООД е българска спедиторска компания. Фирмата предлага пакет от спедиторски, транспортни и логистични услуги. Основен принцип в дейността на фирмата е да се съобразява с конкретните изисквания на клиентите и да им предоставя услуги, отчитайки специфичните им нужди.

Кей Джи Карго ЕООД  предлага следните спедиторски услуги:

Въздушен транспорт
Организиране на международен въздушен превоз – от и за България
Организиране на международен въздушен превоз – трети страни
Доставки врата-врата за / от цял свят
Терминална обработка на летище София

Морски транспорт
Организиране на входящ и изходящ контейнерен превоз – FCL
Организиране на входящ и изходящ групажен контейнерен превоз – LCL
Терминална обработка на контейнери
Проектно карго
Пристанищна обработка и деконтейнеризация

Шосеен транспорт
Организиране шосеен превоз на комплектни товари
Организиране шосеен превоз на групажни товари
Организиране шосеен превоз на групажни линейни товари
Складова обработка

Специализирани логистични услуги

Превоз на лични вещи
Експресна и критична логистика
Извънгабаритни товари

Георги Стоилов

16.10.2017

Новини