Карго транспорт по въздух на Литиево Йонни и Литиево Метални Батерии

Транспортът на Литиево Йонни и Литиево Метални Клетки и Батерии през последните години нараства значително. С това се повишава и нуждата от правилното им класифициране като опасен товар съгласно съответните регулации, а като следстие от това и правилното издаване на придружаващите документи, правилното опаковане, маркировка и етикетиране.

Дефиниции:

Клетка – електро-химична единица, състояща се от анод и катод, способна да генерира електрически ток;
Батерия – две или повече свързани клетки.

Литиево метални батерии – като цяло непрезареждащи се батерии. По принцип литиево металните клетки и батерии се използват за задвижване на устройства като часовници, калкулатори, камери и др.

Литиево метални батерии

Литиево метални батерии

Литиево йонните батерии са презареждащи се батерии, които се използват най-често в електрониките на крайните потребители. Литиево йонните батерии най-често са използвани в мобилните телефони, лаптопите и т.н.

Литиево-йонни батерии

Литиево-Йонни батерии

По-долу предлагаме изискванията за транспорт на литиево-йонни и литиево метални батерии

Етикиране и опакова на литиево метални батерии и клетки

Етикиране и опакова на литиево метални батерии и клетки

Етикиране на литиево-йонни батерии и клетки

Етикиране и опаковане на литиево йонни батерии

  • Декларация за опасен товар по въздух се изисква във всички случаи за Литиеви Батерии или клетки, класифицирани в секции I, IA и IB
  • За Литиеви клетки или батерии, класифицирани в секция II, необходимата информация се вписва в Товарителницата в клетката за описание на стоката.
  • Към документите на всички пратки, състоящи се от Литиеви клетки или батерии, класифицирани като Секция IB и Секция II, трябва да пътува и документ, съдържащ информация, че: опаковката съдържа литиеви клетки или батерии; опаковката трябва да се манипулира внимателно и че съществува риск от запалване, ако опаковката е повредена; ако опаковката се повреди, се прилагат специални процедури (включително инспектиране и ако е необходимо преопаковане); телефонен номер за допълнителна информация.

 

Клетки и батерии, определени от производителя като дефектни или които са повредени, са забранени за траснпортиране. Използвани батерии и батерии за рециклиране или унищожаване са забранени за въздушен транспорт, освен с одобрението на съответните власти. Клетките и батериите трябва да бъдат така защитени, че да не могат да предизвикат късо съединение.

Считано от 01.01.2015 г. Литиево металните батерии – секции IA, IB & II ще бъдат забранени за транспортиране на пътнически полети. Изключение ще се прави само за батерии превозвани в оборудване или с оборудване

Ако имате въпроси свързани с изискванията за транспорт на литиево йонни батерии или други опасни товари можете да се свържете с DG Consulting Ltd. както и да се свържете  с нас по мейла.

ДГ Консултинг ООД е българска фирма специализирана в консултиране относно подготовката и транспортирането на опасни товари, съобразено с всички регулации. Фирмата предлага:

  • консултации относно изискванията за документите и опаковането на опасни товари, предназначени за транспорт по Въздух (IATA-ICAO), Море (IMDG) и Суша (ADR)
  • подготовка на документацията съотвестваща на изискванията за превоз на опасни товари
  • специализирани опаковки, маркировка, етикети, бланки за документация

Георги Стоилов

29.09.2014

Новини