Получаване на пратки с морски групажен транспорт

Вашата групажна пратка вече е отплавала и след период от 35-55 дни (в зависимост откъде е тръгнала) я очаквате пратката да пристигне. Това е последния етап от доставката на вашия товар. И може би най-важния. Какво се случва? Какви документи трябва да имате? Какви процедури трябва да следвате?

Ще започнем с това, че всички групажни морски пратки пристигащи в България подлежат на митническа обработка. Това определя и целия процес по получаване на пратката от вас като получател и предполагаем собственик на вече закупената стока.

Когато пратката ви е отплавала, е редно да се уведомите, кога се очаква да пристигне в крайно пристанище, ако е през Варна или групажен склад в София, ако групажния контейнер минава през Солун или Пирея. При предплатените пратки, не е рядкост изпращача да е пратил пратката до Копер или Букурещ, което въобще не е във ваша полза. Но пък при предплатените пратки, изпращача е този, които определя и как ще се изпраща пратката.

Повечето спедитори още с отплаване на пратката изпращат уведомление, за планирания маршрут, датата на оплаване и очакваната дата на пристигане – (ETA – Estimated Time of Arrival), а около седмица, преди очакваното й пристигане, изпращат известие, под една или друга форма, посочващи, най-актуалната дата на очаквано пристигане на товара ви.

За времето докато пратката ви е в транзит (т.е. пътува между отправното пристанище и крайнотро си назначение) е добре да сте събрали всички документи необходими за освобождаване на стоката: от превозвача и от митница си, защото с пристигането на вашия товар тези документи ще са ви необходими и ако ги нямате, набавянето им може да ви забави, което да доведе до добълнителни, непланирани от вас разходи поради магазинажи и дори конфискация на стоката поради ненавременното й обмитяване.

По-долу прилагаме кратък списък на документите, които ще са ви необходими, за да освoбодите пратката от превозвача и от митница.

  • Коносаменти;
  • Търговска фактура и опаковъчен лист;
  • Копие на платежен документ, удостоверяващ плащането на стоката;
  • Сертификати , удостоверения, лицензии и др. в зависимост от типа на стоката и тарифния й номер;
  • Фактура за транспортни разходи и застраховка – при условия EXW, FCA или FOB;
  • ЕОРИ;
  • Нотариално заверено пълномощно за митническо представителство;
  • Възлагателно писмо;

На първо място, проверете дали имате оригинални коносаменти. Ако ги нямате осведомете се от изпращача дали ви ги е изпратил и как или дали е пуснал телекс релийз. Липсата на оригинални коносаменти и на телекс релийз е много, ама много сериозен проблем и ще доведе то това, че превозвача или неговия представител, напълно основателно няма да ви предаде пратката. Оригиналните коносаменти обикновено се изпращат с куриер от изпращача, докато телекс релийза е нареждане от страна на изпращача да ви се предаде пратката без оригинални коносаменти. Тук няма да се впускаме в подробности. Това се планира да бъде предмет на друг пост. Но запоменете нещо много важно. За разлика от превоза на товари по въздуха или с камион, при морския транспорт, документите никога не придружават със стоката, а се изпращат отделно, най-често с куриер. Ако сте в много добри отношения с изпращача, може да е пуснал така наречения Seawaybill, транспортен документ за морски превоз, при който не се изискват оригинали. От САЩ групажните морски пратки често пътуват по този начин.

Проверете дали имате оригинални търговски документи – търговска фактура (Commercial Invoice) и опаковъчен лист (packing list) и дали тези документи отговарят на изискванията на митницата за пълнота и коректност на информацията.

Направете си копие на плащането към доставчика (СУИФТ, PayPal разпечатка или друг документ, доказващ плащането, сумата и получателя на парите). В случай, че изпращачът на стоката ви е дал кредитен период, който се очаква да изтече след пристигане на стоката това трябва да е надлежно отразено във фактурата.

ЕОРИ, търговската фактура, опаковъчният лист, коносаментите и платежният документ (с изключение на случаите на кредитен период) са абсолютно задължителни документа, независимо от тарифния номер и типа на стоката, които ще са ви необходими, за освобождаване на пратката от митница. Липсата на всеки един от тях ще възпрепятства митническата обработка на товара.

В зависимост от типа на стоката може да са ви необходми и други документи като сертификати за съответствие (при внос на техника и машини), документ за право на ползване на марка (ако внасяния продукт е с марка, защитена в ЕС), фитосанитарен или здравен сертификат (ако внасяте хранителни добавки) и т.н. При внос от Индия ви съветваме да получите сертификат за произход форма А, за да ползвате евентуално облекчения по митата, ако има такива. Допълнителните документи зависят от типа на стоката и тарифния номер.

ЕОРИ – това е митнически идентификационен номер, който всеки икономически оператор имащ взаимоотношения с митническите власти в ЕС, трябва да притежава, за да може да внася стоки на територията на Общността, включително и в България. Т.е на вас ще ви е необходим този номер. Ако го нямате, не е е страшно отивате в митницата към която се водите и там си вадите такъв номер – стига да представите необходмите документи. Може да изискате и от митническия си агент, който ще ви представлява на митница, да ви извади ЕОРИ.

Пълномощно за митническо представителство. То е в строго определена форма, съгласувана с митническите власти и трябва да е нотариално заверено. С този документ упълномощавате трето лице да ви представлява пред митническите власти. Този документ няма да ви е необходим, ако сами се явите на митница, но с последните промени в митническото законодателство, това е практически доста сложно. Не е невъзможно, но ако си имате бизнес, съвета ми е, упълномощете си митнически представител. Говори се, че изискването за нотариална заверка може би ще отпадне, но за момента това все още не е факт. Така че … пълномощното ви трябва да е нотариално заверено.

Възлагателно писмо. Това е писмо или нареждане в свободна форма, с което изрично указвате как да се обмити стоката, какви тарифни номера да се приложат и давате опис съгласно фактурата. Митническият ви агент може да ви съдейства за попълването, но самото писмо трябва да бъде подписано и подпечатано от вас, на фирмена бланка. По този начин, отговорността за подадената информация е изцяло ваша. Тук съм сигурен, че можете да имате много въпроси и коментари и може много да дискутираме, но запомнете – вие познавате най-добре стоката си и нямам как някой друг да я тарифира. За често внасяни артикули митническият агент може и да е наясно с тарифните номера, но при по спецефични стоки. е добре да проучите предварително въпроса. Еднозначно тарифиране може да прави само Агенция Митници така че ако планирате редовни доставки, ви съветвам да се обърнете към нея и да получите ОТИ (Обвързваща тарифна информация). Така ще сте най-сигурни, че тарифирането на внасяните от вас стоки е коректно. за повече информация, моля свържете се с нас.

Следкато сте окомлектовали всички документи, чакате пратката ви да пристигне и да се манифестира в съответния групажен склад, за да започне процеса по обмитяването й. С пристигане на пратката ви е добре да се уверите, че пратката ви не е е повредена. Обикновено при разтоварване на пратката в склада, складодържателя отбелязва дали пратката има повреди или липси. Наличието на повреди и липси по пратката стартира един неприятен и сложен процес по идентифициране на щетите, който има връзка след това с обмитяването и предявяването на претенции за изплащане на застраховка, ако стоката ви е застрахована или на разправия с оператора, ако не е. Имайте предвид, че ако стоката не е застрахована, морския превозвач не носи почти никаква отговорност и е много вероятно да не получите никакво обезщетение за щетите и липсите по товарът ви. Затова горещо препоръчваме да застраховате стоките си. По подробно за застраховките и защо трябва да се правят, ще обърнем внимание в друг пост.

Ако имате всички налични документи и стоката ви е цяла и без щети или пък щетите са надлежно установени, започва предпоследния етап от доставката на вашата стока, а именно митническата й обработка. Този процес е свързан с подаване на митническа декларация, заплащане на мита и ДДС. Тук не споменавам акцизи, тъй като ако стоката ви е акцизна, най-вероятно няма да можете да я превозите с морски групаж. Ако имате всички необходими документи и сте заплатили държавните вземания, процеса по обмитяването може да приключи и в рамките на един работен ден.

След приключване на обмитяването може да получите стоката си или директно от склада, или да ви се достави на посочен от вас адрес. При предаването на стоката ще се наложи да се подпишете, че сте я получили. Тук трябва да сте много внимателни, защото ако има видими нарушения на опаковката, за които не сте знаели преди това и установявате това в момента на получаване е препоръчително да го впишете в протокола или документа с който приемате стоката. Този документ след това можете да ползвате пред застрахователите с цел получаване на застрахователно обезщетение. При приемане на стоката, ако това става не в склада, а на посочен от вас адрес, броенето на стоката е доста тежка процедура, тъй като може да забави доставчика и да доведе до допълнителни такси, заради изчакването. От друга страна приемането на стоката без забележки означава, че сте приели стоката цяла и в добър вид и ви лишава от правото на претенции (не че не можете да ги предавите, но това е една доста тежка процедура, с неясен край и почти сигурно във ваш ущърб, ако стоката ви не е застрахована).

Това е едно кратко описание на процеса по получаване на пратките ви при превоз с групажен морски транспорт. За повече и по-подробна информация, моля не се притеснявайте да се свържете с Кей Джи Карго ЕООД.

Георги Стоилов

11.06.2016

Новини