Промени в митническата политика (2019)

На 26.11.2018 г. е въведена в експлоатация новата Митническа информационна система за внасяне (МИСВ). Считано от 08.01.2019 г., електронното подаване на митнически декларации за внасяне (МДВ) и декларациите за временно складиране (ДВС) ще се осъществява само в новия митнически портал МИСВ.

В тази връзка, е необходимо до 08.01.2019 г. да заявите достъп до МИСВ, за да упълномощите избрания от вас митнически агент. Необходимо е и да делегирате тези права за митническо представителство чрез подаване на нова електронна заявка за упълномощаване.

За целите на използването на МИСВ следва да заявите профилите „Митническа информационна система за внасяне“ и „Митническо задължение“ чрез услугата „Управление на потребителите и достъпа“ на Е-портала на Агенция Митници.

Правата за тези профили автоматично ще бъдат активирани от 00.00 часа на 08.01.2019 г. Съществуващите към момента профили на икономическите оператори за подаване на митнически декларации за внасяне (МДВ) и декларации за временно складиране (ДВС) по електронен път ще са активни само до 24:00 часа на 07.01.2019 г.

Оставаме на ваше разположение за повече информация и съдействие!

Георги Стоилов

31.12.2018

Новини