Промяна в митническата политика

Уважаеми клиенти,

Моля да имате предвид, че считано от 1 февруари 2018 г., за да извършвате митнически операции по внос и износ, е необходимо да имате регистрация в е-портала на Агенция „Митници“, която се извършва с електронен подпис.

Промяната е стъпка напред в дигитализацията на европейските администрации и се надяваме да улесни митническите процедури.

За повече информация можете да се свържете с нас!

Георги Стоилов

18.01.2018

Новини

Disqus is not installed