Транспорт на опасни товари в ограничени количества по въздух, суша и море

Транспорт на пратки в ограничени количества (limited quantity) по въздух, суша и море съгласно съответните разпоредби, валидни към 2014г. и очакваните промени за 2015г.

Транспортът на Опасни товари в ограничени количества ни дава възможност да транспортираме опасните товари по сигурен начин, съобразявайки се със съответните регулации и в същото време да намалим разходите си за опаковки или други задължителни елементи при транспортирането на опасни товари.

Въздух (IATA):

 

Примерни опаковки, с маркировка и етикетирани за транспортиране по въздух на UN1130 и ID8000 в ограничени количества /Limited quantity/

Примерни опаковки, с маркировка и етикетирани за транспортиране по въздух на UN1130 и ID8000 в ограничени количества /Limited quantity/

DGR_indications

 

В дадените примери опаковката, етикетировката и маркировката отговарят на изискванията на ICAO / IATA за транспортиране на товари в ограничени количества като се изисква:

• “Drop” тест от 1,2 m
• 24 часов “stacking” тест при 3 m
• Абсорбиращ материал за течности (PI Y963 за ID8000)

Ако това е мултимодален транспорт опаковката е изготвена в съответствие с 1.1.4.2.1 по ADR.

В таблица 4.2 от DGR – колона G и H са дадени съответно опаковъчната инструкция и максимално допустимото нетно количество ( kg/L ) на външната опаковка. (или максималното бруто тегло на външна опаковка – напр. 30kg G). В съответната опаковъчна инструкция е дадено и максимално допустимото количество ( kg /L ) за вътрешна опаковка.
Максимално допустимото бруто тегло на опакова в ограничени количества е 30кг.

Сухопътен, морски, ж.п. и вътрешни водни пътища (ADR, IMDG, RID, ADN)

Packings_labeling_DGR
Опаковка, етикетирана и с маркировка за транспортиране на ограничени количества (limited quantity) съгласно ADR RID ADN и IMDG Транспорт на опасни товари в ограничени количества / limited quantity (раздел 3.4 ADR, RID, ADN и IMDG), опаковани в кашон, и етикетирани и с маркировка съгласно изискванията на съответните регулации.

Опаковка, етикетирана и с маркировка за транспортиране на ограничени количества (limited quantity) съгласно ADR RID ADN и IMDG.  Транспорт на опасни товари в ограничени количества / limited quantity (раздел 3.4 ADR, RID, ADN и IMDG), опаковани в кашон, и етикетирани и с маркировка съгласно изискванията на съответните регулации.

Особености при сухопътен транспорт на опасни товари в ограничени количества:

До 30 юни 2015г  

LTD_QTY_Label

Маркировка на превозното средство с етикет 25х25см.   

LTD_QTY_Label_1

 на предната и задната страна на превозното средство.

Изключение: Не се поставя горната маркировка на превозното средство: при товари, опаковани в ограничени количества не превишаващи 8т бруто тегло и при максимално тегло на превозното средство до 12т.

Особености при морски транспорт на опасни товари в ограничени количества:

Етикет 

LTD_QTY_Label_1

   с размери 25х25см се поставя на всяка от четирите страни на контейнера при транспортиране на ограничени количества

Обобщена таблица на изискванията за транспортиране на Опасни Товари в ограничени количества (limited quantity)

DGR_Table1

ДГ Консултинг предлага тествани опаковки за траснпорт на пратки в ограничени количества, съобразени с изискванията на всички регулации.

За допълнителни въпроси относно опаковката, етикетирането и маркировката при транспортиране на опасни товари можете да се свържете с нас.

За цени за транспорт на опасни товари в ограничени количества моля свържете се със спедиторска фирма Кей Джи Карго ЕООД.

Георги Стоилов

04.12.2014

Новини