5 ключови елемента на запитването

Изпращайки запитване за доставка на вашата стока, очаквате да получите бързо оферта, с която да калкулирате логистичните си разходи. За съжаление, не винаги очакванията ви съвпадат с реалността.  Причините са много, но най-вече се определят от факта, че превоза на стоки, особено при използването на морски и въздушен транспорт, включват много етапи и много участници в изпълнението на доставката, както и съобразяването с много на брой регулации, които могат да повлияят на цената.

За да извлечете максимални резултати от вашето запитване за транспорт, трябва да помислите върху следното:

1. Ясно дефиниране на търсения транспорт. Обикновено спедиторите имат нужда от следната информация, за да отговорят точно и конкретно на вашето запитване:

  • Тип стока, която ще се превозва: има редица специфични стоки, които изискват специален режим на транспортиране, като например:
    • Стоки, изискващи температурен режим: най-типичен пример тук са хранителните продукти, някои медикаменти, бързо развалящи се продукти и т.н.
    • Живи животни
    • Опасни стоки: тук попадат доста широк кръг стоки, като експлозиви, отровни и запалими газове, запалими течности, запалими твърди вещества и т.н. Част от тях са забранени за превоз, а другите са силно регулирани. При всички случаи, ако имат съмнение, че вашата пратка може да попада в тази категория, спедиторът ще ви поиска MSDS, документ, съдържащ техническата спецификация на пратката и указващ както степента на опасност на пратката, така и условията за нейното транспотиране. Повече за скритите опасни товари можете да прочетете тук.
    • Ценни пратки: съхраняването и превоза им също се подчиняват на специални регулации

В допълнение някои дестинации имат регулации и по отношение на типа стоки, които се внасят/изнасят.

  • Вид опаковка, размери и тегло. Тази информация е от ключово значение за определяне на цената, защото тя се формира или на база тегло, или на база обем. Видът опаковка също е от значение.

Например, ако имате малки кашончета, които искате да натоварите на групажен камион, те не трябва да превишават 30 кг. Това се налага от факта, че се претоварват няколко пъти, докато пътуват. Претоварването става на ръка, и тегло над 30 кг е твърде трудно за товарене и разтоварване по този начин. Съществува и сериозен риск от повреда на стоката.

В такъв случай те трябва да се сложат на пале, за да могат по-лесно да се товарят и разтоварват с мотокар.

2. Определяне на условията на доставка/франкировка. В международния транспорт е прието да се използват Инкотермс, които стриктно определят условията и задълженията на страните. Последната редакция на тези правила е от 2010 година, и можете да ги видите на сайта на Международната Търговска Палата: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/ .

3. Определяне на вида транспорт: Като цяло той може да бъде шосеен, морски, въздушен, куриерски, железопътен, мулти-модален. Изборът зависи както от условията за превоза на стоката, така и от вашите предпочитания по отношение на цена/транзитно време. Цената на въздушния транспорт обикновено е доста по-висока от тази на морския, но транзитното време е значително по-кратко. Ако превозвате малка пратка обаче, може въздушния да е по-добрия избор. Ако не сте сигурни, винаги можете да се обърнете към нас, за да помогнем!

4. Към кого да се обърнете за цена: тук трябва да направите ясно разграничение между спедитор и превозвач. Можете да прочетете повече на сайта ни.Ние бихме ви препоръчали да се обърнете към спедитор, който ще се погрижи за всеки етап от процеса.

5. Дата на товарене: добре е да имате идея кога пратката ви ще бъде готова за експедиция. Цените, които превозвачите ще ви предложат, ще бъдат със срок на валидност, а при някои видове транспорт цената е обвързана и с конкретна дата. Ако не сте наясно с дата на готовност, винаги можете да помолите за калкулативна оферта, която да актуализирате, когато сте наясно с датата на експедиция.

Може да ви се струва сложно, но винаги можете да се свържете с нас, за да ви съдействаме.

Георги Стоилов

03.07.2018

Uncategorised